Postup při koupi

1. podpis rezervační smlouvy

  • složení rezervační zálohy 3% z ceny + DPH – provize RK, nezahrnuto do prodejní ceny

2. podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní

  • složeni 20% z kupní ceny do 15 dnů od podpisu smlouvy
  • složení 40% z kupní ceny do 45 dnů od podpisu smlouvy a splnění následujících podmínek
    • zapsání prohlášení vlastníka a rozestavěných jednotek do KN
  • složení 35% z kupní ceny do 15 dnů od splnění následujících podmínek
    • dokončení hlavních stavebních prací na stavbě jednotky, vyjma dokončovacích prací (např. montáží zařizovacích předmětů, maleb, nátěrů, zapojení zásuvek, vypínačů, podlah…), a to na základě výzvy budoucího prodávajícího

3. podpis kupní smlouvy

  • složení zbývající 5% z kupní ceny po Kolaudačním rozhodnutí
Budova - Škrochova

Domluvte si schůzku
s developerem

Zaujala Vás možnost moderního bydlení zasazeného v klidném prostředí? Nenašli jste informace, které Vás zajímají? V tom případě nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.

Kontaktovat